ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
Vállalkozó neve: SGTK Reklám Korlátolt Felelősségű Társaság
Vállalkozó székhelye: 6448 Csávoly, Petőfi Sándor utca 81.
 
Jelen Általános Szerződési és Garanciális Feltételek szabályozzák,
valamint ismertetik az SGTK Reklám Korlátolt Felelősségű
Társaság (továbbiakban Szolgáltató, SGTK Reklám Kft) által
nyújtott szolgáltatások, illetve a Szolgáltató és a Megrendelő
(Továbbiakban: Megrendelő) között létrejött elektronikus vagy írásos
szerződés feltételeit, Vállalkozó, valamint a Megrendelő
kötelezettségeit.
 
1 – A szerződés létrejötte
2 – Elállási jog
3 – Fizetési feltételek
4 – A Megrendelő kötelezettségei
5 – A Szolgáltató kötelezettségei
6 – Szerzői jog
7 – Garanciális feltételek
 
1, A szerződés létrejötte
 
1.1. A Szolgáltató és a Megrendelő közötti jogviszony létrejöhet
elektronikus, illetve írásos módon. Valamennyi esetben a
Szolgáltató a kölcsönösen kialkudott feltétellel elektronikus
formában, amelyben megerősíti és elfogadja a megrendelt
szolgáltatásokat.
 
1.2. A Szolgáltató a megrendelt szolgáltatás megrendelésekor a
kölcsönösen kialkudott vállalási ár 50%-ára igényt tarthat. Ebben az
esetben a Megrendelés csak akkor érvényes, ha a teljes előleg
megfizetésre került a Szolgáltató részére.
 
2, Elállási jog
 
2.1. A Megrendelő megrendelést követően elállhat az általa igényelt
szolgáltatásoktól az alábbi feltételekkel: A Megrendelő tudomásul

veszi, hogy az igényelt Szolgáltatása a 45/2014. (II. 26.) Korm.
rendelet, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes
szabályairól szóló rendelet alá tartozik.
 
2.2. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek:
 
29. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát
c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó
utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan
termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére
szabtak;
 
 
2.3. A Megrendelő által a Szolgáltató számára megfizetett előleg az
elállás esetén a következőképpen jár vissza: 
 A munka vállalási ideje előtt 45 nappal való elállás esetén az
előleg 85%-a
 A munka vállalási ideje előtt 14 nappal való elállás esetén az
előleg 20%-a
 A munka vállalási ideje előtt 7 nappal való elállás esetén az
előleg 0%-a
 
3, Fizetési feltételek

3.1. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az általa megrendelt
szolgáltatások ellenértékét készpénzes fizetés estén a munka
átvételekor egy összegben, banki átutalás esetén a munka
átvételétől számított legfeljebb 8 napon belül köteles a Szolgáltató
részére megfizetni. 
Amennyiben a Megrendeléskor Előleg megfizetésére került sor a
Munka átvételekor az Előleg összegével csökkentett összeg
megfizetése szükséges.
 
3.2. Banki átutalás Magyar Forint esetében: 
SGTK Reklám Korlátolt Felelősségű Társaság,
Raiffeisen Bank 12065006-01437315-00100003
​ 

4, Szolgáltató kötelezettségei

4.1. A Szolgáltató köteles valamennyi megrendelt munkát
körültekintően a legjobb tudása és szakértelme alapján elvégezni.

4.2. A Szolgáltató köteles a Megrendelőt a munka során észlelt
bárminemű rendellenességről tájékoztatni. Ilyenek lehetnek például
előzőleg tapasztalt szakszerűtlen szerelési, fényezési munkák
nyomai, jármű működési rendellenességei stb.

4.3. A Szolgáltató a Megrendelő kérésére a felhasznált anyagok
valamennyi technikai adatlapját azok garanciaidő – megjelenésével
átadni

4.4. A Szolgáltató a gépjárművet kizárólag saját telephelyén
mozgathatja, onnan csak a Megrendelő külön kérésére vagy
engedélyével hajthat ki.
​ 
 
5, A Megrendelő kötelezettségei

5.1. A Megrendelő köteles a gépjárművet a Szolgáltató részére a
Megrendelőlapon rögzített időben általános tisztasági állapotban
átadni.
A Szolgáltató nem vállal felelősséget az időben meg nem kapott
vagy erősen szennyezett gépjármű által okozott időbeli
veszteségért.

5.2. A Megrendelő köteles eleget tenni a Fizetési feltételeknek. Nem
teljesített fizetés esetén a Garanciális feltételek nem
érvényesíthetőek. 
 
 
5.3.  A Megrendelő a Megrendelés elfogadásával elfogadja a
Garanciális feltételeket. A Garanciális feltételek elmulasztása
esetén az esetlegesen felmerülő garanciális problémák esetén a
Szolgáltatónak joga van mérlegelni, hogy garanciálisan vagy
költségtérítés fejében orvosolja a problémát.
 

6, Szerzői jog

6.1. A Szolgáltató valamennyi általa végzett munkát jogában áll
online, illetve offline marketing céljából felhasználni, azért a
Megrendelő díjra vagy kedvezményre igényt nem tarthat. A
Szolgáltató vállalja, hogy minden egyedi azonosító jelet eltávolít a
fotókról.

6.2. A Megrendelő az SGTK Reklám Korlátolt Felelősségű Társaság
által végzett munkáról készült fotókat, anyagokat korlátozás nélkül
publikálhatja, de valamennyin mást mint szerző, kivitelező feltüntetni
nem megengedett, az a szerződési feltételek súlyos megsértésének
minősül. 
 
7, Garanciális feltételek

7.1. Valamennyi az SGTK Reklám Korlátolt Felelősségű Társaság
által részben vagy egészben készült munkára 3 év garancia az
érvényes. 
​​
7.2. Cégünk minden esetben egyedi igényeket teljesít. Ezt, illetve a
cég által nyújtott minőségeket szem előtt tartva minden elkészült
autódekorációt az átadást követő két héten belül egy ellenőrzésre
vissza kell vinni a Szolgáltatóval egyeztetett helyszínre. A
szemlének további díja nincs.
7.4. Az elkészült járművek tisztántartásáról kollégáink felvilágosítást
adnak. A fóliázott járműveket autómosóban, kézi mosóban tisztítani
lehet, de a garancia hatályán kívül esik a magas nyomású mosóval
okozott kár.
 
7.5. A fóliázott járműveken közvetlenül savas, maró anyagok nem
használhatóak! Figyelem! Néhány boltban kapható termék
(szélvédőmosó folyadékok is) a fóliákon égésnyomokat okozhatnak.
Kérje kollégáink segítségét.

7.6. Autódekoráció esetén, amennyiben az időjárást a Szolgáltató
alkalmatlannak ítéli meg az átadásra javasolhatja a gépjármű
további műhelyben tartását. Amennyiben a Megrendelő ennek

ellenére igényt tart a gépjárműre azt természetesen átadjuk, de
garancia a fólia élein történt elválásra nem érvényesíthető.